Development and exchange of competence for environmental management of Barents sea

Applicant
Akvaplan-niva AS
Troms
Partner
Svetlana A. Murzina, Nina N. Nemova, Ekaterina Korshunova
Karelia
Prosjekt størrelse
30 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
4

­­

Det overordnede målet med prosjektet er å øke samordningen, samarbeidet og det generelle kunnskapsnivået innen Barentsregionen innen områdene miljøvitenskap og kunnskapsbasert forvaltning. Samarbeidspartnerene i prosjektet er Akvaplan‐niva, Universitetet i Tromsø og personer ved Institute of Biology, Karelian research Centre (RAS) i Petrozavodsk.