Chuk & Gek - forprosjekt

Applicant
Figurteatret i Nordland
Nordland
Partner
Mariaa Netsvetaeva
Prosjekt størrelse
24 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Figurteatret i Nordland ønsker med forprosjektet å konkretisere en samproduksjon av barne og familieforestillingen Chuk & Gek med Maria Netsvetaeva og samtidig gi våre russiske samarbeidspartnere etter deres ønske innblikk i organisering og virksomhet til frie sceniske grupper i Vest-Europa. Forprosjektet med Chuk & Gek inngår i Figurteatret i Nordlands forsøk på å etablere nettverk med russiske kunstner- og frigrupper innen figurteater og visuelt teater