Challenges in developing tourism on reideer-herding territories in the Kola

Applicant
Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Lovozero District Administration
Murmansk
Prosjekt størrelse
20 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
40

­­

Institutt for arkeologi og sosialantropologi på Universitetet i Tromsø, ønsker i samarbeid med partnere i Kirkenes, Russland og Sverige å arrangere en serie seminarer i Lovozero og Kirkenes for å utveksle erfaringer, ekspertise, syns‐punkter og planer når det gjelder turisme innen reindriftsområder på Kola.