Calotte Academy 2011

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Kola Science Center
Murmansk
Prosjekt størrelse
64 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Kalottakademiet er en reisende seminarserie i Barentsregionen for å bygge nettverk og kunnskap gjennom paneldebatter, workshops og åpne møter. Akademiet åpner for dialog mellom forskere, studenter, politikere, urfolk og den allmenne befolkning. I 2011 fokuseres det på fred og stabilitet i det 21. århundre i Barentsregionen og Arktis, og tittelen på årets arrangement er "From Circumpolar Stability toward Nordic Peace". Kalottakademiet er et internasjonalt symposium med partnere fra Norge, Finland og Russland.