Biologisk mangfold og variasjoner i Norge og Russland

Applicant
Mo ungdomsskole
Nordland
Partner
Skole 48, Petrozavodsk
Karelia
Prosjekt størrelse
180 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
38
Young
26(Norwegian and Russian)

­­

Mo Ungdomsskole og Skole 48 i Petrozavodsk skal ha to elevutvekslinger neste skoleår. En på høsten med russiske elever til Norge, og en på våren med norske elever til Russland. Prosjektet skal ha fokus på naturfag og biologi. Engelsk skal brukes som kommunikasjonsspråk, og IKT skal brukes som kommunikasjonsmedium i tiden mellom utvekslingene. Elevene skal få oppleve hverandres skolehverdag, delta på ekskursjon til kysten for å lære om biotopen i fjæra, og jobbe med ulike naturfagsprosjekter gjennom skoleåret på tvers av nasjonalitet.