Barents Youth Film Academy (BYFA) - forprosjekt

Applicant
Nordisk Ungdoms Filmfestival NUFF
Troms
Partner
Murmansk Regional Youth Public Fund "Youth House"
Murmansk
Prosjekt størrelse
400 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
52
Young
48(Norwegian and Russian)

­­

NUFF skal i samarbeid med ungdomsfilmfestivalen 0.1 Megapixel, Polar Lights International Film Festival, Murmansk Regional Public Fund ”Youth House”, Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) og Ungdomshuset TVIBIT utrede muligheter for å utvikle en samlingsbasert utdanningsmodell innen filmfaget og for å etablere Barents Youth Film Academy (BYFA) i Barentsregionen. Målet til forprosjektet er å kartlegge ungdomsfilmaktiviteter i Barentsregionen, bygge nettverket, utforskesamarbeidspotensialet, bygge kompetanse og utvikle hovedprosjektet. Forprosjektet gjennomføres både i Troms, Murmansk, Arkhangelsk og Petrozavodsk.