Barents Voluntary Arrangements Exchange 2011

Applicant
IntraAct Productions
Nordland
Partner
Producer Center Arkhangelsk‐Jazz
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
84

­­

Hovedformålene med prosjektet er å heve den generelle arrangørkompetansen innen jazz ogrytmisk musikk hos samarbeidspartnerne i Russland med hjelp av frivilligestabsmedarbeidere. Dette vil på sikt kunne medvirke til at profesjonelle artister og band somgjester Russland oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet.