Barents Sea Youth Conference 2011

Applicant
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Finnmark
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
80
Young
80(Norwegian and Russian)

­­

Stiftelsen Barentshavkonferanser arrangerer Barents Sea Youth Conference 2011 i Hammerfest i april. Formålet med konferansen er å gi ungdom i Barentsregionen ett innblikk i energisektorens fremtid og muligheter, samt rekruttere ungdom til en fremtidsrettet og moderne energi og petroleumsindustri i Barentsregionen. Barents Sea Youth Conference skal bidra til å etablere nettverk mellom studenter i Norge, Sverige, Finland og Russland, Danmark, Island og Grønland, og slik skape en ny møtearena som synliggjør deres muligheter innen energisektoren i nord, samt motiverer dem til å søke spennende karrierer i Barentsregionen.”