The Barents NGO and volunteers Forum 2011

Applicant
Barents Regional Youth Council
Finnmark
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
155 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50

­­

Barents NGO Forum 2011 vil bli arrangert i Murmansk 16. - 18. september 2011. Deltakerne er 40 unge mennesker i alderen 16 - 26 år fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Deltakerne er representanter for ulike grupper i samfunnet og har ulik bakgrunn. Målet er å stimulere unge menneskers bidrag til utviklingen av det sivile samfunn, deres deltakelse i frivillig arbeid og politiske organisasjoner. I dette prosjektet gis unge mennesker mulighet til å delta på en stor konferanse om demokrati og det sivile samfunn der de får kunnskap og kan bygge nettverk. På konferansen skal frivillige organisasjoner bli oppfordret til å samarbeide internasjonalt om organisatorisk opplæring og demokratiutvikling.