Arktisk landbruk over nordlige grenser

Applicant
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark
Partner
Arkhangelsk Regional Government
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
275 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
33

­­

Formålet med prosjektet er gjensidig utveksling av kompetanse og erfaringer innen landbruksrelaterte næringer og bygderelatert næringsutvikling mellom utøvere og forvaltning i Arkhangelsk-regionen og Nord-Norge samt Nord-Trøndelag. Første felles møte var i september 2010 på Margaritinskaya-messen, og nå planlegges det gjenvisitt i Norge i juni, samt ny deltakelse på Margaritinskaya i september 2011.