Young scientists in the Barents region 2010

Applicant
Tromsø kommune
Troms
Partner
Utdanningsministeriet Murmansk Oblast
Murmansk
Prosjekt størrelse
280 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Tromsø Kommune samarbeider med sine russiske partnere om et tre-årig prosjekt der målet er å skape samarbeid mellom elever, lærere, studenter og lærerutdannere i Troms fylke og Murmansk fylke gjennom konseptet "unge forskere". "Young scientists in the Barents region" er et prosjekt der det legges til rette for at elever på ungdomsskoler og videregående skoler kan drive med forskning på hverandre, med hverandre og i fellesskap. Det skal ende opp i en Barentsfinale i Tromsø i januar 2013 med deltakere fra Norge, Russland, Sverige og Finland.

Number of participants in the project

Project total
3000
Young
3000(Norwegians and Foreigners)