Utvikling av sykepleierutdanningen i Nordvest-Russland

Applicant
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional Nursing Association v/ Raisa Grosheva
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
40 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Helse

­­

Partnerne skal gjennom prosjektet reorganisere sykepleieutdannelsen slik at den blir i tråd med Bologna-avtalen. De russiske partnerne har bedt om kompetanse fra Norden og partnerne fra Sverige, Norge og Finland skal møtes i Tromsø i juni for å konkretisere samarbeidsprosjektet og utforme en prosjektplan.

Number of participants in the project

Project total
12