Ung i Barents - Røde kors-samarbeid på tvers av grenser

Applicant
Troms Røde Kors
Troms
Partner
Murmansk Røde Kors
Murmansk
Prosjekt størrelse
600 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
107
Young
105(Norwegian and Russian)

­­

Troms Røde Kors og Murmansk Røre Kors skal samarbeide om et prosjekt rettet mot ungdom. Hovedfokuset for den nye satsingen vil være organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling, kompetansebygging og likeverdig partnerskap. Lappland og Finnmark Røde Kors Ungdom vil være en tredje og fjerde samarbeidspartner. Samarbeidet skal drives av ungdommene selv, med spesielt fokus på ungdoms seksuelle helse, samt bekjempelse av fordommer og rasisme.