Trepartssamarbeid i næringslivet - Årlig rundbordskonferanse 2010

Applicant
NHO Finnmark
Finnmark
Partner
Union of Industrialists and Businessmen
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skal gjennomføre den årlige trepartskonferansen i Murmansk 22. november med deres søsterorganisasjon på russisk side, Union of Industrialists and Business (UIB) og LO Finnmark i henhold til deres samarbeidsavtale 2009-2011.

Number of participants in the project

Project total
19