Tiltak mot oljeforurensning i Mezen vannvernsområde

Applicant
Ramboll Barents AS
Finnmark
Partner
Miljøkomiteen i Arkhangelsk
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
140 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Prosjektets målsetning er å sikre mennesker og miljø fra den påviste oljeforurensningen og overføre erfaringer til Arkhangelsk regionale miljøvernmyndigheter i hvordan man jobber med risikovurdering og tiltaksgjennomføring knyttet til oljeforurensning. Først skal en gjennomføre kartlegging av oljeforurensningskilder i side-elvene til Mezen, arrangere møter med lokale myndigheter for dernest gjennomføre risikovurderinger og tiltaksvurderinger for å se hvordan oljesøl kan sikres. Siste trinn er å dimensjonere og beskrive valgte tiltak som i etterkant av dette prosjektet kan danne grunnlag for gjennomføringen av tiltakene.

Number of participants in the project