Sjøsikkerhetssamarbeid med Russland

Applicant
Maritimt Forum Nord
Nordland
Partner
Kola Science Center
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Maritimt Forum Nord vil i samarbeid med Marintek, Ocean Futures og andre norske interessenter styrke norsk-russisk samarbeid om sjøsikkerhet i Barentshavet. Prosjektet vil arrangere arbeidsmøter med norske og russiske deltagere for å utarbeide konkrerte forslag til samarbeidsprosjekt som vil øke sjøsikkerheten. To to-dagers arbeidsmøter vil bli arrangert i henholdsvis Kirkenes og Murmansk.

Number of participants in the project

Project total
11