Seminar on Climate Change for journalists

Applicant
Bellona
Partner
Bellona Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
140 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Bellona Norge og Bellona Murmansk vil samarbeide om å arrangere et seminar for norske og russiske journalister om klimaendringer. Det skal hentes inn eksperter fra både Norge og Russland til å belyse temaet. Temaer som skal dekkes på seminaret er klimatrusslene og global oppvarming, russisk og europeisk klimapolitikk, reduksjonstiltak for CO2, samt mulige løsninger for klimaproblemet.

Number of participants in the project