Samfunn og demokrati, samarbeid eller konfrontasjon?

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Severomorsk byadministrasjon
Murmansk
Prosjekt størrelse
146 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Prosjektet involverer elever og lærere fra Kirkenes videregående skole, og lærere, elever og studenter fra forskjellige organisasjoner/institusjoner på en skole i Severomorsk. Det skal avvikles to samlinger, én i Norge til høsten, og én i Russland i 2011. Gjennom seminarer, debatter, rollespill ol. ønsker man å fostre ansvarlige og aktive unge mennesker i Barentsregionen, i henhold til demokratiske prinsipper. Partene har tidligere gjennomført liknende prosjekt.

Number of participants in the project

Project total
36
Young
30(Norwegian and Russian)