Samarbeidsprosjekt innen økoturisme

Applicant
Møysalen nasjonalparksenter AS
Nordland
Partner
Lapland State Biosphere Reserve
Murmansk
Prosjekt størrelse
110 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Det skal utvikles felles strategi for promotering for økoturisme og utendørsaktivitet i mellom Møysalen nasjonalpark i Nordland og Lapland nasjonalpark på Kolahalvøya. Samtidig vil en i prosjektet se på samarbeidsmuligheter for å fremme læring og studier av økoturisme i nasjonalparkene. I prosjektet skal aktører fra de to lands nasjonalparker reise og besøke hverandre og ut fra det lære av hverandre sommeren 2010.

Number of participants in the project

Project total
124