Samarbeid Barents Press Norge og Barents Press Russland 2011

Applicant
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Finnmark
Partner
Barents Press International
Murmansk
Prosjekt størrelse
123 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
85

­­

Nettverket Barents Press består av journalister fra de fire landene som deltar i Barentssamarbeidet. Helt siden starten har Barents Press klart å utvikle kontakten mellom de fire landene, og hvert år møtes journalister fra en rekke medier i nordområdene til årsmøtet som går på omgang i de enkelte land. Prosjektet skal styrke og videreutvikle nettverket av journalister i Barentsregionen og skape kursvirksomhet og seminarer for å øke journalistenes kompetanse, slik som årsmøtet, som våren 2011 finner sted i Finland.