Reiselivssatsing i Russland 2010

Applicant
Finnmark Reiseliv AS
Finnmark
Partner
Prosjekt størrelse
155 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Målsettingen er å styrke det bilaterale reiselivssamarbeidet slik at trafikken av russiske turister til Finnmark øker. Vi ønsker å bidra til å øke turisttrafikken til Finnmark fra Nordvest-Russland, St. Petersburg og Moskva, slik at antall registrerte russiske hotellgjestedøgn i Finnmark i 2010 blir 5500. En av de langsiktige oppgavene i prosjektet vil være å styrke samarbeidet med reiselivsnæringen i Nordvest-Russland. Finnmark Reiseliv AS står for prosjektledelsen.

Number of participants in the project