Public-Private Partnership in Barents Tourism

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet
Murmansk
Prosjekt størrelse
230 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
21

­­

Prosjektet skal gjennom et utstrakt samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner fra Barentsregionen søke å bidra til en forbedret utvikling av turistindustrien. Dette skal skje gjennom et utstrakt samarbeid mellom private og offentlige aktører der forskning, målrettet utdanning og kapasitets-skalering vil stå sentralt.