Offisiell åpning og konsert av kulturformidlingssenter

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Riddu Riddu Senter for nordlige folk Russland, Moskva
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Urfolk

­­

Riddu Riddu jobber med å bygge opp kunnskap om, og samarbeid og forståelse mellom urfolk i nord. 16. mars åpner Riddu Riddu Senter for nordlige folk sitt kontor i Moskva, som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Riddu Riddu og urfolksartister i Russland. Åpningen skal være en konsert med urfolksartister fra Norge og Russland.

Number of participants in the project