Northwest Russia Renewable Energy Forum

Applicant
Bellona
Partner
Bellona Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Miljøstiftelsen Bellona og Bellona Murmansk samarbeider om promtering av fornybar energi i nordvest Russland gjennom Northwest Russia Renewable Energy Forum (NRREF). Vi vil i september 2010 organsiere en studietur til Kjøllefjord vindpark i Finnmark for representanter fra Nordvest-Russland. I forlengelse av studieturen vil NRREF også arrangere et arbeidsgruppemøte på vindenergi i Kirkenes, for russiske så vel som norske vindkraftsaktører.

Number of participants in the project

Project total
40