Norsk språkopplæring i Murmansk

Applicant
Kirkenes kompetansesenter
Finnmark
Partner
Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Som et ledd i samarbeidet mellom Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet og Kirkenes kompetansesenter ønsker begge parter å styrke norskkompetansen blant lærere og studenter ved MSPU. Kirkenes kompetansesenter skal derfor gjennomføre et norskkurs ved universitetet. Kurset skal gjennomføres både gjennom samlinger og via lyd og bilde.

Number of participants in the project

Project total
28