Kompetansenettverk for kvinnelige ledere i Russland og Norge

Applicant
EWMD-Norge
Nordland
Partner
Violetta Kugiy
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
22

­­

Formålet med prosjektet er å etablere et kompetansenettverk som bidrar til generell utvikling og større kulturell forståelse blant medlemmene i nettverket. Dette vil kunne stimulere til næringsutveksling mellom Russland og Norge, og bidra til sosial og økonomisk utvikling. Prosjektet drives av EWMD-Norge i Bodø som består av kvinnelige ledere. Kvinnene representerer mange forskjellige yrker, både innen privat næringsliv, offentlige- og utdanningsetater, samt organisasjoner. Målet er å etablere et tilsvarende kvinnenettverk i Murmansk. Nettverket skal bestå av kvinnelige ledere som har liknende jobber som de norske deltakerne i kvinnenettverket.