Kompetanseheving og utvikling av relasjoner for Radio Domen

Applicant
Radio Domen
Finnmark
Partner
Big Radio
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Radio Domen, Vardø, og Big Radio, Murmansk, skal avholde et seminar i Murmansk om drift av nærradio, produksjon av radioprogrammer og finansiering av nærradio.