International seminar: Russians in Norway, Norwegians in Russia

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Pomor State University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
132 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Som et enkeltelement i prosjektet "Neighbourly Asymmetry" skal det arrangeres et en-dags seminar med arbeidstittelen "Russians in Norway, Norwegians in Russia: The part played by individuals in the history of Norwegian-Russian relations".

Number of participants in the project