Internasjonalt master- og forskningsprogram i Borderology

Applicant
Høgskolen i Bodø
Nordland
Partner
Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet
Murmansk
Prosjekt størrelse
240 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
9

­­

Høgskolen i Bodø skal sammen med Det statlige pedagogiske universitet i Murmansk, bygge opp et internasjonalt masterprogram i borderologi som fordypning. Masterprogrammet bygges opp over modellen Master i praktisk kunnskap, som er etablert ved Høgskolen i Bodø. De to institusjonene vil i fellesskap ha ansvaret for det faglige ansvar for innhold, veiledning og godkjenning av masteroppgaven. Målet er å møtes for sammen å utvikle kunnskap om grunnlaget for de tette bånd mellom Russland og Norge i Øst-Finnmark/Kirkenes, og presentere resultatet som et fagtilbud i borderologi på masternivå. De samme institusjonene vil samtidig forsøke å etablere et internasjonalt forskningsmiljø som retter sin forskningsvirksomhet mot erfaringen som nedfelles i ulike grenseområder.