Internasjonaliseringsprosjekt i bryting i Barentsregionen

Applicant
Atletklubben 1954
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Sports Committee
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Idrett

­­

Prosjektet søker å skape et samarbeidsmiljø mellom bryteklubbene i Barentsregionen og videre skape gode tradisjoner for utveksling av idrettsutøvere i barne- og ungdomsidrett mellom landene her, samt å ta opp det gode samarbeidet som var etablert av AK-54 i brytemiljøene i Russland, Finland og Norge på 1950- og 1960-tallet og videreføre dette.

Number of participants in the project

Project total
108
Young
85(Norwegian and Russian)