Indigenous entrepreneurship

Applicant
Det Internasjonale Barentssekretariatet
Finnmark
Partner
OOSMO v/ Ivan Matrekhin
Murmansk
Prosjekt størrelse
399 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Urfolk

­­

Prosjektet skal samle opptil 80 urfolksentreprenører fra Norge, Russland, Finland og Sverige for 4 internasjonale konferanser, én i hvert land. Målet er at deltakerne skal oppnå kunnskaper om forretningsdrift gjennom kursing, og derfra øke andelen entreprenørskap basert på urfolks tradisjoner og kultur. Prosjektet styres av Internasjonalt Barentssekretariat med partnerorganisasjoner i hvert land.

Number of participants in the project

Project total
80