Film- and TV festival "Northern Character" 2010

Applicant
Tundra Film
Troms
Partner
TV21
Murmansk
Prosjekt størrelse
130 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media

­­

Prosjektet går ut på å organisere norsk deltaking i film- og TV-festivalen ”Northern Character” i Murmansk 16. - 19. november 2010. Det er tredje året denne festivalen arrangeres og den har i løpet av disse årene vokste i sitt omfang. Festivalen er en revitalisering av den tidligere mediafestivalen Barents TV-festival som ble arrangert for siste gang i 2003. Barentssekretariatets midler skal brukes til å dekke prosjektledelse, reise, opphold og tolking for deltakerne fra Barentsregionen.

Number of participants in the project

Project total
12