Felles arbeidsmarked for olje-, gass- og gruveindustriene i nordområdene

Applicant
NHO Finnmark
Finnmark
Partner
Orto-group
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
320 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
12

­­

Formålet med prosjektet er gjensidig kompetanseoppbygging og utveksling av arbeidskraft, prosjekt- og prosesstyringsmetoder og bedriftskultur for å møte de store utfordringene i nord, særlig knyttet til olje-, gass- og mineralindustri. Integrering av utenlandske arbeidstakere har også vist seg å være en utfordring da statistikken viser at omlag 40% returnerer til hjemlandet etter kun ett år som resultat av manglende tilrettelegging. Prosjektet ønsker også å fokusere på systemutvikling for bedre tilrettelegging for utenlandske arbeidstakere i mottakerkommunene og mottakerbedrifter.