Etablering av samarbeid mellom Tromsø og Petrozavodsk

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences
Karelia
Prosjekt størrelse
175 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Målet med prosjektet er å etablere kontakt for framtidig samarbeid innen forskning og undervisning mellom den vitenskapelige staben ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø, og kollegaer ved Karelian Research Center, Russian Academy of Sciences og Petrozavodsk State University i Petrozavodsk.

Number of participants in the project

Project total
9