Den 11. nordiske fylkesbibliotek-konferansen

Applicant
Troms fylkesbibliotek
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional Scientific Library named after N. A. Dobrolyubov
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
70 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
75

­­

Dette er den ellevte konferansen som skal samle fylkesbiblioteksjefer eller tilsvarende fra de nordiske landene. Konferansen holdes annet hvert år og rullerer mellom landene. Siden konferansen denne gangen er lagt til Tromsø med Troms fylkesbibliotek som teknisk arrangør, vil blant annet samisk bibliotektjeneste bli trukket fram. Det er også i denne sammenhengen naturlig å invitere representanter fra fylkesbibliotekene i Murmansk og Arkhangelsk til å holde foredrag om aktiviteter og utvikling i deres bibliotek. Troms fylkebibliotek har samarbeidsavtaler med disse bibliotekene. Konferansespråket vil være skandinavisk, men det vil bli tolket til og fra russisk.