Deltakelse på kunstutstilling i Arkhangelsk

Applicant
Bjarne Riesto
Finnmark
Partner
Arktisk museum
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
115 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

­­

Prosjektet er todelt. Den ene delen gjelder deltakelse på Finnmark fylkeskommune og Arktisk museums kunstutstilling i Arkhangelsk under de norske dagene og åpningen av det honorære konsulatet i Arkhangelsk i september 2010. Samtidig blir det et møte med russiske billedkunstnere og kunstorganisasjoner for å drøfte felles norsk-russisk kunstprosjekt, og å jobbe med planer og tiltak.

Number of participants in the project

Project total
14