CBC Index - Informing Decision

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
273 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Barentsinstituttet vil sammen med sine partnere samle inn komparative datasett fra eksisterende kilder i tre grenseområder ved de østlige grensene til NATO og EU og lage et kartotek over Grenseregionalt Samarbeid. De tre pilot-grensene er Barentsregionen, Kaliningrad - Polen og Ukraina - Slovakia. Resultater vil bli presentert på en multinasjonal konferanse i grenseregionen mellom Ukraina og Slovakia 28. - 30. oktober 2010.

Number of participants in the project

Project total
4