Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi 2011

Applicant
Høgskolen i Harstad
Troms
Partner
Yrkesskolen i Lovozero
Murmansk
Prosjekt størrelse
306 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
63
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Høgskolen i Harstad skal i samarbeid med Svenske Samernas Riksförbund (SSR), gjennomføreprosjektet ”Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi”. Kompetanseutvikling av samiske bedrifter med hensyn til forbedret innovasjonsevne, bedriftsutvikling og merkevarebygging står i fokus. Høgskolen i Harstad skal rekruttere fem russiske bedrifter i Murmansk som skal delta i prosjektet.