Barentsskoler lærer engelsk sammen

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Pechenga rayon
Murmansk
Prosjekt størrelse
180 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

”English in the borderland schools” skal gi lærere og elever på barnetrinnet økt kompetanse i engelsk, som et viktig instrument i det internasjonale samarbeidet. Samtidig vil utvikling av funksjonell fremmedspråk-didaktikk gjennom kurs, praksis og erfaringsdeling være et vesentlig målområde. Elever som starter i 5. klasse ved Skole 4 og Sandnes skole høsten 2010 vil være en viktig målgruppe og det skal delta totalt 60 elever og 30 lærere i prosjektet som strekker seg over 3 år.

Number of participants in the project

Project total
86
Young
60(Norwegians and Foreigners)