Barentsplus 2011 - 2012

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Universiteter i den norsk-russiske delen av Barentsregionen
Prosjekt størrelse
850 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
93
Young
71(Norwegian and Russian)

­­

Barentsplus er et utvekslingsprogram for studenter og lærere i den norsk-russiske Barentsregionen. Norske og russiske institusjoner kan søke stipendmidler til studenter som vil ta studiepoeng eller ha praksisopphold ved en partnerinstitusjon studieåret 2011/12, til lærerutveksling og samarbeid innen undervisning og forskning. Søknadsfristen er 15. mars for både norske og russiske partnerinstitusjoner. Barentsplus er et effektivt verktøy for utdanningssamarbeid på tvers av den norsk-russiske grensen.