Barents – TIFF 2011

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Troms
Partner
Victor Shubin
Karelia
Prosjekt størrelse
444 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8

­­

Stumfilm presentert med levende musikk er blitt en viktig del av TIFFs kunstneriske profil. Gjennom å bestille ny musikk av regionale artister til klassiske stumfilmer vil TIFF også fremme stumfilm som inngangsport til kunnskap om og forståelse for forholdet mellom musikk og film. Artistene, som kommer fra ulike deler av Barentsregionen, møtes og jobber sammen for første gang. Barents TIFF 2011 bygger på et konsept som bel utvikla til og utprøvd under TIFF 2001. Tilsvarende prosjekt ble også gjennomført i 2010. Nytt i neste års prosjekt er at TIFF ønsker å utforske muligheten for å streame musikken fra forestillinga i Tromsø. Det planlegges også å involvere artister fra Finland. De foregående årene har prosjektene vært norsk-russiske.