Barents Spektakel 2011 - Mind the map

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Arcticmedia Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
390 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
92

­­

Festivalen er et årlig arrangement, bygd opp rundt samtidskunst og samtidskultur - en viktig møteplass for ulike sektorer på tvers av grensene i Barents. Festivalen bygges opp rundt tema som er samfunnsrelevant, og viktige spørsmål for nordområdene kommenteres og debatteres på ulike måter i ulike formater. Her slippes alternative stemmer til, her skapes ny kunst og kulturproduksjon, her styrkes og bygges nettverk. Festivalen gjennomføres som et stort spleiselag, med mange samarbeidsparter både på norsk, russisk og finsk side.