Barents Passion Week 2010

Applicant
Barents Regionale Ungdomsråd
Finnmark
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
380 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Ungdom

­­

Barents Regionale Ungdomsråd (BRYC) skal arrangere en workshop, ”Barents Passion Week”, 20. - 25. oktober 2010 i Kirkenes, Norge. Målet med prosjektet er å løfte frem det gode liv i Nordområdene. Prosjektet skal bidra til økt bolyst og kunnskap om egen livskvalitet. Dette skal gjøres ved å samle 80 ungdommer i alderen 18-29 år fra hele Barentsregionen. Det skal arrangeres flere parallelle kreative workshops som skal ende i en felles Barentsmeny. Menyen ”The Barents Menu of Diversity”, som består av ulike små kulturinnslag skal presenteres for befolkningen i Kirkenes på BarentsPassionCafé der gjestene kan bestille seg noe fra menyen. Menyen skal bestå av innslag som på ulike måter viser det gode liv i nord. Prosjektet skal engasjere deltagerne i viktige samfunnspolitiske spørsmål på en ny måte gjennom kreativt fellesskap.

Number of participants in the project

Project total
90
Young
80(Norwegian and Russian)