Barent Sea Youth Conference 2010

Applicant
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Finnmark
Partner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Ungdom

­­

Stiftelsen Barentshavkonferanser arrangerer Barents Sea Youth Conference 2010 i Hammerfest, 16. - 19. april. Formålet med konferansen er å gi ungdom i Barentsregionen et innblikk i energisektorens fremtid og muligheter, samt å rekruttere ungdom til en fremtidsrettet og moderne energi og petroleumsindustri i Barentsregionen. Barents Sea Youth Conference skal bidra til å etablere nettverk mellom studenter i Norge, Sverige, Finland, Russland, Danmark, Island og Grønland, og slik skape en ny møtearena som synliggjør deres muligheter innen energisektoren i nord, samt motiverer dem til å søke spennende karrierer i Barentsregionen. Arkhangelsk Statlige Tekniske Universitet er en annen av de russiske partnerne.

Number of participants in the project

Project total
80
Young
80(Norwegian and Russian)