Arktisk miljøforståelse 1

Applicant
Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
Finnmark
Partner
Skole nr 6
Murmansk
Prosjekt størrelse
90 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Fylkesskoleadministrasjonen arrangerte et møte med skoleadministrasjonen i Murmansk 2. mars 2010. for å videreføre prosjektet Arktisk miljøforståelse som ble innledet i 2009. De videregående skolene i Vadsø og Kirkenes var også med. En ble enig om at Nordkapp maritime fagskole og videregående skole skulle samarbeide i prosjektet med skole nr. 6 i Murmansk og konsentrere seg om temaene olje, gass og akvakultur og se disse næringene i en arktisk miljøsammenheng, aller først gjennnom oljevernberedskapskurs i Norge i juni 2010. Formålet er å utvikle fagområdet "arktisk miljø" i videregående skole i Russland og Norge.

Number of participants in the project

Project total
11