Arctic Governance. Many Voices - One Dialogue

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
"EcoPolicy Research and Consulting" Autonomous Non-commercial organisation Moskva
Prosjekt størrelse
170 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Målet med hovedprosjektet er å bidra til velorientert, tidsriktig og effektiv utforming av politikk for å takle problemene skapt av de raske endringene i arktiske områder. Denne workshop'en holdes i Tromsø 29. - 30. januar 2010 og tar sikte på å identifisere enkelte kritiske spørsmål angående framtiden til arktisk styre, formulere et sett prinsipper som skal lede debatt om relative fordeler ved spesifikke forslag for arktiske styreordninger, samt å utvikle nøkkelresultater vedrørende arktiske styreordninger.

Number of participants in the project

Project total
71