7th Circumpolar Agricultural Conference 2010

Applicant
Bioforsk Nord Holt
Troms
Partner
Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt for jordbruk
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Cirkumpolar Agricultural Association (CAA) skal arrangere seminar og møte i Alta i tidsrommet 4. - 8. september 2010. Dette er en møteplass mellom landbruksnæringene i hele det sirkumpolare området (USA, Canada, Danmark, Island, Russland, Norge, Sverige og Skottland) for å videreutvikle nettverk og samarbeid innen disse lands landbrukssektorer og drøfte felles utfordringer. Man skal drøfte muligheter og utfordninger for arktisk landbruk med tanke på klimaendringer.

Number of participants in the project

Project total
200