Creating Innovative Cross-border Collaboration in Higher Education in the Norwegian and Russian High North

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Partner
Maksim Zakharov
Murmansk
Prosjekt størrelse
384 500 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Education

Prosjektets primære mål er å tenke nytt om hva det vil si å skape et folk-til-folk-samspill i den norske grenseregionen, som en konsekvens av sammenbruddet i forholdet mellom Russland og Vesten, de siste månedene. Gjennom dette prosjektet søker man i hovedsak å spørre hvordan man kan navigere i denne komplekse prosessen uten å ofre de positive verdiene av akademisk samarbeid mellom studenter og institusjoner på tvers av begge sider av grensen.
Den søker å bygge videre på erfaringen, ressursene og samarbeidsevnen til Northern Studies-programmet ved UiT Norges arktiske universitet for å opprettholde historien om akademisk samarbeid i nordområdene. 

­­

Number of participants in the project

Foreign
3
Norwegian
21
Young
14(Norwegians and Foreigners)