Barentssekretariatet legger ned kontorene i Russland

Krigen i Ukraina har redusert arbeidsmengden, og gjort det praktisk vanskeligere å opprettholde kontorene i Russland.

Published 24. November 2022

Barentssekretariatet har vært til stede i de russiske byene Arkhangelsk, Murmansk og Narjan-Mar, men driften ved kontorene vil bli avviklet med virkning fra 1. februar neste år. Det betyr at våre ansatte i Russland blir sagt opp.

– Vi har en gjeng med svært dyktige kolleger på våre kontorer i Russland. Det er trist at vi har havnet i den situasjonen vi er i nå, sier daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

Avgjørelsen kommer som en konsekvens av de utfordringene Russlands krig mot Ukraina har skapt for Barentssamarbeidet.

– Kontorene i Russland har hatt et særlig ansvar for å følge opp samarbeidsprosjekter på russisk side, men per nå legger krigen og reaksjonene på den store begrensinger på vår aktivitet. Utfordringer med pengeoverføringer til Russland har også gjort det vanskelig å finansiere videre drift av kontorene, forklarer Fordal.

Støtter fortsatt prosjekter

I etterkant av krigens utbrudd har Barentssekretariatet fortsatt å støtte norsk-russiske samarbeidsprosjekter der det har vært mulig, innenfor det gjeldende sanksjonsregimet samt retningslinjene fra norske myndigheter.  Dette har vært etter ønske fra våre oppdragsgivere i Utenriksdepartementet og eierne, fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Antallet samarbeidsprosjekter har gått betydelig ned siden februar 2022.

– Vi tror imidlertid at det nå er viktigere enn noen gang at uavhengige aktører i sivilsamfunnet holder kontakten med sine venner og samarbeidspartnere på tvers av grensene. Disse relasjonene er viktige både i dag og den dagen krigen er over og framtida forhåpentligvis ser lysere ut, sier Fordal.

Dette arbeidet vil videre bli fulgt opp av de ansatte på kontoret i Kirkenes, som fortsatt er åpne for henvendelser og prosjektsøknader i tida framover.

Lang historikk

Barentssekretariatet har hatt representasjon i Russland siden åpningen av kontoret i Arkhangelsk i 1996. Ved årtusenskiftet ble også kontorene i Narjan-Mar og Murmansk etablert.

– Det er en trist dag for norsk-russisk samarbeid. Våre ansatte i Russland har lang fartstid innen Barentssamarbeidet, noe som gjør det ekstra synd at vi må gå til skrittet å legge ned kontorene. Dessverre er dette en direkte konsekvens av Russlands angrepskrig i Ukraina. Dersom vi etter hvert ser et mer fredelig og åpent russisk samfunn, kan det være mulig at vi igjen vil være til stede der. På kort sikt er det ikke realistisk, sier Fordal.

Kontaktperson for media:

Daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet. Telefon: 918 10 796. E-post: lars@barents.no

Daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.