Kunstnersamling i Whitehorse, Canada

Arctic Arts Summit samler kunstnere fra hele det sirkumpolare nord for å styrke kunst og kultur samarbeidet i Arktis. Denne uken har samlingen blitt gjennomført i Whitehorse i Yukon, og vår prosjektleder Margrethe deltok på konferansen.

Published 01. July 2022

Arctic Arts Summit arrangeres for tredje gang i år. Det ble initiert av norske Maria Utsi som gjennomførte den første summiten i 2017. Den andre ble gjennomført i Rovaniemi i 2019 og i år er det Canada og byen Whitehorse i Yukon som har vært møteplassen.

Margrethe Alnes (t.v.) sammen med Sajje Solbakk som er påtroppende sjef for Riddu Riddu-festivalen. de var begge på Arctic Arts Summit i Whitehorse, Canada.

Arctic Arts Summit samler kulturarbeidere og representanter fra de arktiske landene og urfolk fra det sirkumpolare nord. Summiten skal styrke kunst og kultur i nord, og utvikle samarbeid mellom de arktiske landene innenfor kunst og kreativ industri.

Barentssekretaraiatet har fått en spesiell rolle i dette arbeidet i år, der vi ble invitert til å presentere en rekke sider av arbeidet vårt med grenseoverskridende samarbeid. Krigsutbruddet der Russland gikk til angrep på Ukraina, gjorde at Russlands involvering i summiten og fokuset på samarbeidet med Russland i barentsregionen måtte vurderes på nytt.

Det var uansett viktig å få presentert de gode erfaringene med samarbeid på tvers av den norsk-russiske grensen og erfaringene fra syv utvalget BarentsKult-prosjekter ble derfor presentert i Barentssamarbeidets spotlight for Arctic Arts Summit. Les mer om vår spotlight her: Models for Cross-border Cooperation

De syv BarentsKult-prosjektene som ble presentert ser du her.

I tillegg gjennomførte vi en livsending i samarbeid med Pikene på Broen og Arctic Arts Summit, som hadde tittelen Bridge over troubled waters. Den kan du se her:

LIVESENDING: Bridge Over Troubled Water